Warsztaty dla specjalistycznych grup ratownictwa chemiczno – ekologicznego

By | 13 grudnia 2018

W dniu 29 listopada 2018 r. w Komendzie Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu zostały zorganizowane warsztaty dla specjalistycznych grup ratownictwa chemiczno – ekologicznego „Wrocław – 3”, „Legnica – 2” i „Wałbrzych – 2”. Tematyka warsztatów obejmowała zasady prowadzenia działań ratowniczych w przypadku zdarzeń związanych z wystąpieniem zagrożenia biologicznego, w tym z wystąpieniem niezidentyfikowanej przesyłki. Warsztaty obejmowały część teoretyczną oraz praktyczną. Głównymi prowadzącymi zajęcia byli dowódca SGRChem-Ekol „Wrocław – 3” oraz wskazani przez niego członkowie grupy. W części teoretycznej uczestnikiem warsztatów była również Wojewódzki Inspektor Sanitarny MSWiA, która zapoznała słuchaczy z właściwościami drobnoustrojów wywołujących zakażenia chorobami zakaźnymi. Ponadto część teoretyczna obejmowała przypomnienie obowiązujących w PSP zasad w zakresie zdarzeń związanych z wystąpieniem zagrożenia biologicznego oraz niezidentyfikowanej przesyłki, przedstawienie możliwości sprzętowych w zakresie polowej detekcji czynników broni biologicznej, omówienie prawidłowego zabezpieczenia ratowników oraz sposobu prowadzenia działań ratowniczych w kontekście lokalizowania oraz pobierania próbek. W części praktycznej skupiono się na prawidłowym dokonaniu poboru próbek podczas zdarzenia, związanego z niezidentyfikowaną przesyłką oraz wykonaniu badań wstępnych pobranych próbek.