Szkolenie z ratownictwa lodowego

By | 18 lutego 2019

W dniach 28 – 31.01.2019 r. na terenie Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej w Miliczu odbyło się szkolenie w ratownictwa lodowego wg. programu szkolenia zatwierdzonego
przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. W szkoleniu uczestniczyło
5 funkcjonariuszy z KP PSP Milicz. W części teoretycznej szkolenia omówiono m.in. podstawowe wiadomości o strukturze i parametrach lodu, omówiono zasady bezpieczeństwa w trakcie działań
oraz ćwiczeń realizowanych na terenach zalodzonych. W części praktycznej szkolenia przećwiczono  techniki samoratownictwa oraz ratownictwa i ewakuacji osób z wody po załamaniu
się lodu, a także zasady bezpieczeństwa pracy na zamarzniętych akwenach.