Szkolenie z zakresu działań poszukiwawczo – ratowniczych.

przez | 11 października 2019

Na terenie bazy dydaktycznej Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Miliczu odbyło się szkolenie z działań poszukiwawczo – ratowniczych  realizowanych przez KSRG
w zakresie podstawowym. Szkolenie odbyło się w dniach 24 – 26  września  2019 r. i było dedykowane funkcjonariuszom Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu. W szkoleniu uczestniczyło 11. słuchaczy którzy zapoznali się z aktami prawnymi dotyczącymi działań poszukiwawczo ratowniczych, sprzętem wykorzystywanym do działań, taktyką prowadzenia działań, zabezpieczeniem konstrukcji i instalacji, technikami dotarcia do osoby poszkodowanej oraz jej ewakuacją jak i również zasadami udzielania KPP w ciasnych przestrzeniach. Wykładowcami oraz instruktorami w zajęciach byli doświadczeni ratownicy z SGPR „Wrocław – 5” oraz kadra dydaktyczna Ośrodka Szkolenia KW PSP we Wrocławiu. Szkolenie odbyło się pod nadzorem dydaktycznym Naczelnika Ośrodka KW PSP Wrocław. Ćwiczenia końcowe odbyły się na gruzowisku zbudowanym na poligonie bazy dydaktycznej w którym ukryto  3. osób. Ćwiczący zabezpieczyli miejsce zdarzenia i przystąpili do lokalizacji osób zaginionych za pomocą swoich zmysłów. Słuchacze rozpoczęli wykonanie dostępu poprzez wykonania przebić poziomych i pionowych do osoby zasypanej przy użyciu sprzętu z zakresu podstawowego. Po dotarciu do osób poszkodowanych sprawdzono funkcje życiowe
i rozpoczęto RKO w ciasnej przestrzeni u jednego znalezionego oraz jego ewakuacji. W czasie ćwiczenia zapoznano się praktycznie ze sprzętem, który jest na wyposażeniu SGPR „Wrocław – 5” jak i elementami medycyny taktycznej oraz samoratowaniem z ciasnych przestrzeni.
W trakcie końcowych ćwiczeń szkolenie wizytował st. bryg. Tomasz Zasępa z CS PSP
w Częstochowie w asyście bryg. Jerzego Ciężkiego Naczelnika Ośrodka KW PSP we Wrocławiu.  Wszyscy uczestnicy ukończyli szkolenie stając się instruktorami doskonalenia zawodowego działań poszukiwawczo ratowniczych w zakresie podstawowym.