Komory dymowe

Celem testów i ćwiczeń doskonalących w komorze dymowej jest przygotowanie i sprawdzenie strażaków-ratowników województwa dolnośląskiego w zakresie umiejętności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w sprzęcie ochrony układu oddechowego i ubraniach ochronnych podczas pracy przy dużym obciążeniu psychofizycznym (zmęczenie, brak widoczności, zadymienie, ograniczona przestrzeń, podwyższona temperatura, hałas), a także poruszania się w nieznanym i skomplikowanym przestrzennym układzie komunikacji poziomej i pionowej.

Komora kontenerowa Wałbrzych

Komora stacjonarna  Milicz                                      Galeria zdjęć

<