O nas

Na terenie województwa dolnośląskiego istniejemy od 1952 roku pod różnymi nazwami.
Bazą dzisiejszego Ośrodka Szkolenia było Oficerskie Technikum Pożarnicze. W strukturze Państwowej Straży Pożarnej jesteśmy od 1991 r. Obecnie Ośrodek Szkolenia jest jednym
z wydziałów Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 138, natomiast baza szkoleniowa z pełnym zapleczem dydaktycznym zlokalizowana jest przy Komendzie Powiatowej PSP w Miliczu.

Kadrę dydaktyczną stanowią oficerowie, aspiranci i podoficerowie z przygotowaniem pedagogicznym, wieloletnim stażem służby oraz dużym doświadczeniem zawodowym. W jej skład wchodzą osoby z odpowiednim przygotowaniem kierunkowym i specjalistycznym, co jest gwarancją zachowania wysokiego poziomu kształcenia i doskonalenia zawodowego na potrzeby PSP.

<