Trenażer

Trenażer przeznaczony jest do realizacji szkoleń z zakresu technik gaszenia pożarów wewnętrznych, przeszukiwania pomieszczeń zadymionych, prowadzenia linii gaśniczych w zamkniętych budynkach, skutecznego oddymiania obiektów mieszkalnych oraz do wsparcia procesu doskonalenia zawodowego strażaków PSP . Zbudowany jest z kontenerów transportowych imitujących trzykondygnacyjny budynek. Uniwersalna konstrukcja pozwala również na  realizację elementów innych szkoleń, np. z dziedziny ratownictwa wysokościowego, chemicznego czy poszukiwawczo-ratowniczego.

 

 

 

Do pobrania

<